Μenoy
Καλάθι

Γενικες συνθηκες

 1. Η ιστοσελίδα NO-VA.PRO, συμπεριλαμβανόμενο τον υποτομέα www.KRASOTAISTIL.COM, είναι ηλεκτρονικό κατάστημα, ιδιοκτησία της εταιρίας ‘’ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ’’ ΕΠΕ
 2. Στην ιστοσελίδα τα προϊόντα προσφέρονται από την εταιρία ‘’ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ’’ ΕΠΕ η οποία είναι εισαγωγέας και διανομέας.
 3. Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες, online παραγγελία, την αγορά και την παράδοση των προϊόντων της ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ.
 4. Οι παρούσες γενικές συνθήκες παρέχουν πληροφορίες στους χρήστες σχετικά με τα δικαιώματα, τους περιορισμούς και τις ευθύνες τους χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Κάθε χρήστης που συνεργάζεται με την ιστοσελίδα δεσμεύεται με τους κανόνες αυτών των ορών και προϋποθέσεων από τη στιγμή της εισόδου στην ιστοσελίδα μέχρι την έξοδο.
 5. ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα δεδομένα και τις συνθήκες χωρίς προειδοποίηση.


ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  1. Η παραγγελία μπορεί να γίνει από διαφορετικά τμήματα της ιστοσελίδας οπού υπάρχουν δημοσιευμένες προσφορές και περίγραφες. Οι προσφορές περιέχουν σύντομη και λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος, όνομα του κατασκευαστή, φωτογραφίες, περιγραφή και τιμή.
  2. Η καθορισμένη τιμή είναι για 1 τεμάχιο σε ευρώ με ΦΠΑ. Η τιμή του προϊόντος δεν περιλαμβάνει τιμή αποστολής.
  3. Κατά την παραγγελία, ο χρήστης καθορίζει τις βασικές παραμέτρους σύμφωνα με τις επιλογές που παρέχονται στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να δώσει το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail του για την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Αν ο χρήστης δεν συμπληρώνει τα πεδία ανατροφοδότησης ή συμπληρώνει λάθος ή ανακριβείς πληροφορίες, η εταιρία μας δεν δεσμεύεται με την υποχρέωση να εκτελέσει την παραγγελία και την αποστολή.
  4. Η αγορά γίνεται μέσω παραγγελίας και διέρχεται από δυο στάδια.
   - Συμπληρώστε το επιθυμητό αριθμό του προϊόντος και πατήστε στο εικονίδιο καλαθάκι. Αυτή η ενέργεια αλλάζει την τιμή στο πλαίσιο αριθμού και αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών του πελάτη. Αυτό φαίνεται στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
   - Πατήστε το κουμπί Αγορά και συμπληρώστε τα στοιχεία παράδοσης.
  5. Ο χρήστης δεσμεύεται να συγκατατεθεί με την παραγγελία και να επιβεβαιώσει όλες τις λεπτομέρειες αφού ο χειριστής της ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ συνδεθεί με τον ίδιο στο τηλέφωνο ή e-mail κατά της εργάσιμες ώρες της εταιρίας.
  6. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι η επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ως προς το νόμο και τον αποδέχεται ως ισοδύναμο με τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σε χαρτί ή προφορικά μέσω τηλεφώνου.
  7. Πατώντας το κουμπί Αγορά ο χρήστης εκτελεί μια ενέργεια, η οποία είναι δήλωση θέλησης, δεσμεύοντάς τον με τη δύναμη της σύμβασης - του χρήστη και της ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ, αντίστοιχα, των όρων και κανόνων του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και τους κανόνες εμπορίου.
  8. Οι όροι παράδοσης των αγαθών αναφέρονται στην ιστοσελίδα.


  ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  1. Η παράδοση πραγματοποιείται από εταιρεία ταχυμεταφορών που προσλαμβάνεται από τη ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ στη διεύθυνση που καθορίζει ο χρήστης. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να παρέχει πρόσβαση και ένα πρόσωπο επαφής για να δεχθεί και να πληρώσει για τα παραγγελθέντα προϊόντα. Εάν ο πελάτης (ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο) δεν βρεθεί εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης και δεν μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά κατά τη στιγμή της παράδοσης, η αποστολή επιστρέφεται στο γραφείο της εταιρίας ταχυμεταφορών κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

  2. Εάν ο χρήστης έχει προσλάβει άλλο πρόσωπο για να δεχθεί τη μεταφορά εξ ονόματός του, αυτός (ο χρήστης που έκανε την παραγγελία αρχικά) δεν δικαιούται να αντιταχθεί στην παράδοση και επιστροφή της αποστολής.

  3. Το κόστος παράδοσης βαρύνει τον χρήστη, η τιμή εξαρτάται από την τοποθεσία του και τον χρόνο παράδοσης σύμφωνα με το σύστημα παράδοσης της εταιρίας ταχυμεταφορών.

  4. Η εταιρεία ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ ή εκπρόσωπος της εταιρείας ταχυμεταφορών αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον χρήστη τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εάν υπάρχουν ξαφνικές περιστάσεις που εμποδίζουν την έγκαιρη παράδοση.

  ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ)

  1. Ο χρήστης μπορεί να αρνηθεί τα παραγγελθέντα και παραδοθέντα προϊόντα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

                  o Η προφανή μη συμμόρφωση του παραδοθέντος προϊόντος με τον παραγγελθέντα.

                  o Τα εμπορεύματα έχουν υποστεί ελάττωμα κατά την μεταφορά.

                  o Η τιμή κατά την παράδοση δεν πληροί την προσυμφωνημένη τιμή.

                  o Ο χρόνος παράδοσης δεν έχει τηρηθεί

  2. Όταν τα εμπορεύματα αντικαθίστανται στην παράδοση και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί κατά τη στιγμή της παράδοσης, τα εμπορεύματα αντικαθίστανται μετά από εξέταση που διενεργείται για τη διαπίστωση μη συμμόρφωσης χωρίς να υποχρεωθεί ο χρήστης να καταβάλει πρόσθετα έξοδα.

  3. Σε περίπτωση κεκρυμμένου ελαττώματος του προϊόντος ισχύουν οι όροι της εγγύησης που περιγράφονται στην ιστοσελίδα.

  4. Σε περιπτώσεις όταν ο χρήστης λαμβάνει κάρτα εγγύησης όχι από την εταιρεία ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ αλλά από τον κατασκευαστή, απευθύνεται απευθείας στα καταστήματα επισκευής που αναφέρονται σε αυτό.

  5. Σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 1 του ZZPPT, ο χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαίωμά του εντός 14 ημερών εάν έχει διατηρήσει τα προϊόντα στη μορφή που τα έλαβε χωρίς να τα έχει χρησιμοποιήσει. Η επιστροφή των προϊόντων στην προκειμένη περίπτωση είναι εις βάρος του χρήστη. Τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, πρέπει να διατηρούνται πλήρως και να μην χρησιμοποιούνται. Κατά την επιστροφή προϊόντων, ο χρήστης πρέπει να παρέχει έναν τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πρόκειται να επιστραφεί το ποσό για το προϊόν.

  6. Στην περίπτωση επιστροφής εμπορευμάτων με συσκευασία που έχει καταστραφεί ή λείπει, η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ επιστρέφει στον πελάτη το 90% από την τιμή του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης επίσης πρέπει να παρέχει τραπεζικό λογαριασμό, στο οποίο η εταιρία να κατατεθεί το ποσό του επιστρεφόμενου προϊόντος (90% από την τιμή του).

  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

  1. Οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν ελευθέρα από τους πόρους στην ιστοσελίδα εκτός από τους περιορισμούς που περιγράφονται στους παρόντες ορούς και άλλους έγκυρους περιορισμούς.

  2. Οι παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα της ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ. Η μεταφόρτωση ή η εκτύπωση σελίδων από την Ιστοσελίδα είναι επιτρεπτή εφόσον δεν παραβιάζεται ο Νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων και σχετικών δικαιωμάτων (ZAPSP). Οι χρήστες του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν, να διανέμουν ή να χρησιμοποιούν κείμενα, εικόνες ή τμήματα της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή άδεια της εταιρείας ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ. Η χρήση των στιγμιότυπων οθόνης στην ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της εταιρείας ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν προγράμματα αυτοματοποιημένων συστημάτων για τη λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας από την Ιστοσελίδα χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της εταιρείας ή για την υπερφόρτωση του Ιστοτόπου με εικονικές πληροφορίες.

  3. Δεν επιτρέπεται οι χρήστες του ιστότοπου να εκτελούν ενέργειες που παραβιάζουν τους τυπικούς κανόνες επικοινωνίας, διαπράττουν κακόβουλες ενέργειες, εξαπλώνουν ιών κλπ., παραβιάζοντας ή βλάπτοντας τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα τρίτων προσώπων. Δεν έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν κακόβουλα εντολές για λογαριασμό άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

  4. Οι χρήστες δεν μπορούν να διανέμουν πορνογραφικό υλικό, φωτογραφίες ή άλλο υλικό, ξένα πνευματικά δικαιώματα, σχήματα, σήματα κλπ., που υπόκεινται σε ξένη πνευματική ιδιοκτησία, εκκλήσεις για βίαιη αλλαγή της πολιτικής και δημόσιας τάξης, χρήση παρανόμως αποκτηθέντων πληροφοριών ή πληροφοριών που παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή μη ιδιοκτησίας ή τα συμφέροντα τρίτων προσώπων.

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  1. Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες τυχαίες παραλείψεις που σχετίζονται με τις ενημερωμένες πληροφορίες που διατηρεί στην ιστοσελίδα. Δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες, οποιεσδήποτε ζημίες προκλήθηκαν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονταν με την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Δεν ευθύνεται για την ακεραιότητα των πληροφοριών στην ιστοσελίδα από ιούς υπολογιστών ή άλλες απειλές. Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και η χρήση τους από τους χρήστες είναι εθελοντική και με δική τους πρωτοβουλία.

  2. Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για την πληρότητα, την εγκυρότητα και τη φύση των πληροφοριών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους στους οποίους παρέχει συνδέσμους (υπερσυνδέσμους)

  3. Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον χρήστη κατά τη χρήση των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα. Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ δεν εγγυάται απρόσκοπτη και αδιάκοπη πρόσβαση στον τομέα NO-VA.PRO.

  4. Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ δεν είναι υπεύθυνη για την ξαφνική εξάντληση των αποθεμάτων.

  5. Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ανακρίβειες στις πληροφορίες του προϊόντος που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

  6. Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη καθυστέρηση ή παράλειψη για λόγους πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας.

  7. Η εταιρεία ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ ΕΠΕ υποχρεούται να τηρεί τις συμφωνίες με τον χρήστη με τη δέουσα προσοχή.